Förstå de senaste regulatoriska uppdateringarna i NIS2

På ID North är vi dedikerade till att navigera i den ständigt föränderliga landskapet av regler kring identitetssäkerhet för att säkerställa att våra kunder är informerade och skyddade. En sådan betydande uppdatering som påverkar cybersäkerhetsområdet är de senaste utvecklingarna inom NIS2-direktivet.

Vad är NIS2?

NIS2 står för Network and Information Systems Directive 2.

Det representerar Europeiska unionens insatser för att stärka cybersäkerheten inom kritiska sektorer. Direktivet syftar till att förbättra motståndskraften för väsentliga tjänster och digital infrastruktur för att främja en säkrare digital miljö för både företag och medborgare.

Nyckeluppdateringar i NIS2:


Utökad Omfattning och Ökade Ansvarsområden:

Inom NIS2 har omfattningen breddats och inkluderar fler sektorer än de väsentliga tjänsterna som omfattades av det initiala NIS-direktivet. Denna utökning innebär att ytterligare enheter, inklusive digitala tjänsteleverantörer, måste följa strikta säkerhetsåtgärder.


Riskhantering och Incidentrapportering:

Direktivet betonar proaktiv riskhantering och förpliktar organisationer att snabbt rapportera betydande incidenter. Detta främjar inte bara en kultur av förberedelse utan underlättar även snabbare svar på potentiella hot.


Strängare Säkerhetskrav:

NIS2 ställer högre säkerhetsstandarder som kräver att organisationer implementerar robusta åtgärder för att skydda sina system och data. Det innebär att använda moderna säkerhetsteknologier och bästa praxis för att effektivt minska riskerna. Som ett identitetssäkerhetsföretag inser vi den avgörande roll som NIS2 spelar för att stärka skyddet för känsliga data och identiteter. Dessa regulatoriska uppdateringar understryker vikten av säkra identitetshanteringssystem, krypteringsprotokoll och åtkomstkontroller, vilket är i perfekt linje med vår kärnexpertis och våra tjänster.

Som ett identitetssäkerhetsföretag inser vi den avgörande roll som NIS2 spelar för att stärka skyddet av känslig data och identiteter. Dessa regelverksuppdateringar understryker vikten av säkra identitetshanteringssystem, krypteringsprotokoll och åtkomstkontroller, vilket är i perfekt linje med vår kärnexpertis och våra tjänster.
ID North

Hur ID North kan hjälpa till

På ID North är vi dedikerade till att ligga i framkant.

Vår omfattande svit av lösningar för identitetssäkerhet är utformad för att säkerställa överensstämmelse med de senaste regelkraven, inklusive NIS2. Genom att samarbeta med oss kan organisationer proaktivt stärka sina försvar, minimera risker och enkelt upprätthålla regelkraven.

För skräddarsydda lösningar och expertvägledning om hur man följer NIS2 och stärker din identitetssäkerhet, kontakta ID North idag.

Kontakta oss

Slutsats

Att navigera i detaljerna i föränderliga regelverk som NIS2 kan vara utmanande. På ID North ser vi dock dessa uppdateringar som möjligheter att förbättra våra kunders säkerhetsposition.

Genom att vara väl informerade och dra nytta av vår expertis kan organisationer anpassa sig, blomstra och skydda sina digitala identiteter i en ständigt föränderlig miljö.

FÖR SKRÄDDARSYDDA LÖSNINGAR OCH EXPERTVÄGLEDNING OM ATT FÖLJA NIS2 OCH STÄRKA DIN IDENTITETSSÄKERHET, KONTAKTA ID NORTH IDAG.

Våra kontor

Stockholm
Vasagatan 23
111 20 Stockholm

Helsinki
Ilmalantori 4,
00240 Helsinki, Finland

Borås
Nils Jakobsonsgatan 5D
504 30 Borås

Gothenburg
Kobbegårdsvägen 7
436 34 Askim

Postadress

ID North AB
Vasagatan 23
111 20 Stockholm

E-post

Säg 👋🏼
info@id-north.com

Ring oss

Sweden
+468-54520044

Finland
+358 50 517 5778Social media