Var inleder man sin IAM-resa?

I dagens digitala landskap är korrekt identitetshantering och auktoriserade åtkomster avgörande för att upprätthålla en robust cybersäkerhet. Utan en välfungerande IAM-lösning är det just nu en utmaning att upptäcka, begränsa och avvärja cyberattacker.

Det mänskliga felet

Flera branschanalyser har konsekvent pekat på det mänskliga felet som en väsentlig anledning till framgångsrika attacker. Obsoleta eller felkonfigurerade applikationer, social manipulation, otillåten kontoåtkomst och otillbörlig utökning av behörigheter utgör några av de sårbarheter som angripare utnyttjar. Det är därför IAM utgör det första och avgörande steget när det gäller att stärka din organisations cyberskydd.

Läs den här färska Gartner-rapporten från 2022 som pratar om vikten av identitetssäkerhet inom cybersäkerhet.

Ladda ner rapporten
IAM-världen, där identitet och säkerhet förenas, samspelar en mängd rutiner, regler och teknologier för att ge en heltäckande skyddslösning gentemot cyberhoten. Den brännande frågan blir då: Var inleder man sin IAM-resa?
ID North

Precisionskontroll över samtliga konton och åtkomstpunkter

Åratal av erfarenhet inom detta område påvisar att en fullständig överblick och kontroll över både mänskliga och automatiserade identiteter är av högsta prioritet. Det innebär en precisionskontroll över samtliga konton och åtkomstpunkter i din organisation. Ett misslyckande att adressera dessa aspekter kan resultera i att inkräktare erhåller giltiga inloggningsuppgifter och därmed skapar farliga öppningar.

Tydliga och spårbara riktlinjer

Om dessa angripare sedan lyckas vidga sina åtkomsträttigheter, ökar risken avsevärt att de når fram till organisationens mest värdefulla tillgångar. Dessa tillgångar kan omfatta allt från identitetsinformation till konton och auktoriserade åtkomster. Det blir tydligt att denna process behöver vara både välinformerad och ändamålsenlig. Tilldelning och återtagande av dessa åtkomster måste därför ske enligt tydliga och spårbara riktlinjer.

Din IAM-resa måste inledas med kontroll och styrning av alla identiteter och åtkomster - Governance - annars riskerar befintliga investeringar i säkerhet att förlora sin innebörd. Genom att hålla identiteter och åtkomsträttigheter aktuella och välskötta, kan man gradvis ta itu med andra aspekter av IAM. Det kan innefatta åtkomsthantering för administratörer, adaptiv och stark autentisering samt automatiserad livscykelhantering (JML).
ID North

Vi kallar denna strategi för införande av identitetssäkerhet med Governance First, och vi erbjuder moderna verktyg som digitaliserar hanteringen och ger ovärderlig insyn och kontroll för en förstklassig cybersäkerhet. IAM-resan med Governance First-strategi medför:


Ett kraftfullt skydd mot felaktig användning av identiteter i cyberattacker.


Högre medvetenhet om betydelsen av effektiv identitetshantering inom hela organisationen.


Klar överblick och styrning över alla typer av identiteter: mänskliga och automatiserade.


Kontinuerligt bekräftad lämplighet för samtliga åtkomstpunkter och resurser.


Självbetjänad tilldelning och borttagning av auktoriserade åtkomsträttigheter, med tydlig spårbarhet och kontroll.

Att ta steget mot förbättrad cybersäkerhet på organisationen kan kännas som en utmanande resa, särskilt i den skiftande teknologiska miljön. Men det är bevisat att IAM erbjuder centrala funktioner för en framgångsrik cybersäkerhet. Vi har en beprövad strategi för att påskynda din IAM-resa.
ID North
Digital trust by Identity Security

Vi har hjälpt massor av kunder ut på sin resa genom denna välbeprövade strategi. Vad säger de själva?

Vi ser detta som ett av de viktigaste områdena inom dataskydd och IT-säkerhet. Även fast vi är en relativt liten bank, måste vi följa samma regler som storbankerna. Vi landade till slut i en kombination av den ledande produkten och de ledande experterna inom Identity Security.

Olle Lindell CISO Marginalen Bank

Vi valde ID North tillsammans med SailPoint för att vi behövde den bästa möjliga lösningen. Vi tillhandahåller sjukvård för många människor så vi måste sätta ribban högt när det kommer till många saker men särskilt när det kommer till Identity Management.

Tobias Hermansson Vice President Information Security at Capio

Vi gillade upplägget och processen som ID North presenterade för oss. Deras "Governance first”strategi var verkligen det som gjorde att vi valde ID North. Ett strukturerat förhållningssätt till hela identitetsprojektet som vi kunde förstå och vara med och påverka.

Anna Idorn CISO Ikano Bank
Kontakta oss

Våra kontor

Stockholm
Vasagatan 23
111 20 Stockholm

Helsinki
Ilmalantori 4,
00240 Helsinki, Finland

Borås
Nils Jakobsonsgatan 5D
504 30 Borås

Gothenburg
Kobbegårdsvägen 7
436 34 Askim

Postadress

ID North AB
Vasagatan 23
111 20 Stockholm

E-post

Säg 👋🏼
info@id-north.com

Ring oss

Sweden
+468-54520044

Finland
+358 50 517 5778Social media

Ta del av det senaste inom Cybersäkerhet

Gartner® – “Top Trends in Cybersecurity for 2024”. Ladda ner din rapport här för värdefulla kunskaper och insikter!

Läs nu