Q&A: Framtidens landskap inom säkerhet. Insikter från våra experter efter Gartner-rapport.

Kartläggning av framtidens ledarskap inom identitetssäkerhet.

Som ledande företag inom identitetssäkerhet är det avgörande att ligga i framkant i den ständigt föränderliga cybersäkerhetsmiljön. Vi tar del av exklusiva insikter från rapporten “Predicts 2024: The Changing Role of the Identity and Access Management Leader” för att få en inblick i framtidens ledarskap inom identitetssäkerhet.

Fråga: Hur förutser rapporten framtiden för IAM-ledare inom identitetssäkerhetens område?

Svar: Rapporten förutser att IAM-ledare inom identitetssäkerhet kommer att utvecklas till centrala figurer kända som Chief Identity Officers (CIDOs). Dessa ledare kommer att ha ansvaret för att stärka identitetscentrerade säkerhetsåtgärder, övervaka omfattande åtkomstkontroller och utforma strategier för att bekämpa ständigt föränderliga hot. CIDO kommer att ha ansvar för affärsresultaten i termer av affärsunderlättande åtgärder och säkerhet, vilket kräver att personen inkluderas i diskussioner på C-nivå.

Fråga: På vilka sätt kommer denna förändring att påverka landskapet för identitetssäkerhetstjänster?

Svar: Denna förändring i ledarskap kommer att initiera en revolution inom identitetssäkerhetstjänster. Det kommer att inspirera till en mer proaktiv inställning till hotdetektion, främja innovation inom åtkomsthante­ringslösningar och öka antagandet av identitetscentrerade säkerhetsprotokoll. Identitetssäkerhetstjänster kommer att vara mer nära kopplade till cybersäkerhetstjänster eftersom de kompletterar varandra, och att kompromettera identitetssäkerheten är en nyckel till framgång för attacker.

Fråga: Hur viktigt är det för IAM-ledare att integrera affärsmål med strategier för identitetssäkerhet?

Svar: Det är av yttersta vikt! IAM-ledare måste synkronisera strategier för identitetssäkerhet med bredare affärsmål. Investeringar i identitetssäkerhet måste ge positiva affärsresultat som kan kopplas till övergripande affärsmål. Affärsresultaten för identitetssäkerhet tenderar att sammanfalla antingen med förbättrad cybersäkerhet och motståndskraft, kostnadsfördelar och effektivitet eller överensstämmelse. En sådan samordning stärker inte bara säkerhetsåtgärderna utan driver också affärs­kontinuitet, förbättrar användarupplevelsen och främjar digitalt förtroende – ett kännetecken för våra identitetssäkerhetslösningar.

Fråga: Vilka åtgärder kan identitetssäkerhetsföretag vidta för att anpassa sig till IAM-ledarnas föränderliga roll?

Svar: Identitetssäkerhetsföretag bör rusta sig genom att erbjuda omfattande verktyg och tjänster som stärker CIDOs och IAM-ledare att navigera i denna förändringsperiod. Lösningarna måste stödja identitetsarkitekturer genom att erbjuda sömlösa integrationer och robusta åtkomstkontroller, och användning av förutsägbar hot­intelligens kommer att vara avgörande. Från ett tjänsteperspektiv måste identitetssäkerhetsföretag vara pålitliga långsiktiga partners med sina kunder för att utveckla deras identitetsarkitekturer. Bristen på personal inom identitetssäkerhet kommer att bli alltmer uppenbar, så tjänsteleverantörer måste erbjuda fler förvaltade tjänster för att övervinna resursbristen genom att använda dem mer effektivt.

Fråga: Hur kommer CIDO:s framväxt att påverka innovationslandskapet inom identitetssäkerhet?

Svar: Framväxten av CIDO signalerar en era av ökad innovation då identitetssäkerhet nu blir kärnan i alla organisations cybersäkerhetsprogram. Det kommer att driva utvecklingen av banbrytande teknologier för identitetssäkerhet, vilket driver framsteg inom autentiseringsmetoder, anpassade åtkomstkontroller och AI-driven hotanalys – alla grundpelare i vår identitetscentrerade strategi.

Våra kontor

Stockholm
Vasagatan 23
111 20 Stockholm

Helsinki
Ilmalantori 4,
00240 Helsinki, Finland

Borås
Nils Jakobsonsgatan 5D
504 30 Borås

Gothenburg
Kobbegårdsvägen 7
436 34 Askim

Postadress

ID North AB
Vasagatan 23
111 20 Stockholm

E-post

Säg 👋🏼
info@id-north.com

Ring oss

Sweden
+468-54520044

Finland
+358 50 517 5778Social media

Ta del av det senaste inom Cybersäkerhet

Gartner® – “Top Trends in Cybersecurity for 2024”. Ladda ner din rapport här för värdefulla kunskaper och insikter!

Läs nu