Samarbetet med Finlands mest internationella skola Centria kring unik digitalisering

Genom samarbete med ID North har Centria effektiviserat sin undervisning genom automatiserad identitets- och åtkomsthantering, vilket minskat administration och ökat säkerheten. Resultatet är en smidig och trygg digital undervisningsmiljö för både studenter och lärare.

Mindre administration och ökad säkerhet på Centria University of Applied Sciences

Centria University of Applied Sciences är en finsk utbildningsorganisation med verksamhet i Karleby, Ylivieska och Pietarsaari. Varje år tar universitetet emot omkring 4 200 studenter och har 350 anställda. – Användning av modern informations- och kommunikationsteknik är viktigt för både lärare och elever i Finland. För att detta ska vara möjligt krävs en välhanterad och skyddad åtkomst till olika resurser, säger Jarmo Kauppinen, IT Chef på Centria.

"Vår organisation strävar efter kontinuerlig utveckling, och ID Norths experter har varit avgörande för att stödja vår digitala transformation. De förstår vår miljö och våra behov. På Centria har vi ett team bestående av tio experter inom digital utvecklingstjänster, och ID Norths stöd har varit ovärderligt."
Jarmo Kauppinen, IT Chef på Centria

Avancerad teknik för undervisning och lärande

Centria University ger årligen omkring 200 onlinekurser med automatiserad åtkomstkontroll för 4 200 studenter. Detta frigör lärartid och möter varierande behov med flexibel undervisningsplanering. Automatiserad domän- och behörighetshantering stärker säkerheten som nyckelkomponent i Centrias IT-strategi.

Centria University driver årligen över hundra onlinekurser och använder modern informations och kommunikationsteknik för att skapa en mångsidig undervisningsmiljö. Varje kurs erbjuder flexibilitet genom olika verktygsanvändningar för studenterna. Genom automatiserad åtkomstkontroll når Centria's system sömlöst sina 4200 studenter med undervisningsmaterial. Viktig information genereras automatiskt för studenter och lärare, med smidig dataöverföring mellan system.

Jarmo Kauppinen, Centrias IT Chef understryker vikten av smidig användarupplevelse och betonar att lärare nu kan ägna mer tid åt undervisning, tack vare effektiv identitetshantering. Med planer på hybridundervisning ger universitetet studenterna frihet att välja bästa metod, vilket ställer höga tekniska krav. Automatiserad hantering av student- och lärardomäner samt behörigheter ökar säkerheten och utgör kärnan i Centrias IT-miljö, förklarar Kauppinen.

"Våra lärare kan nu ägna mer tid åt undervisning och våra studenter är glada för friheten att välja den undervisningsform som passar dem bäst."
Jarmo Kauppinen, IT Chef på Centria

ID North’s experter har implementerat en bred automatiserad identitets- och åtkomsthanteringstjänst (IAM) utifrån Centrias behov.

Digitaliseringen och användningen av molntjänster växer snabbt på universitetet, och här spelar hanteringen av identiteter och åtkomst en avgörande roll. Detta har lett till förbättrad undervisning, minskat manuellt arbete och ökad säkerhet. För att uppnå detta har experter från ID North implementerat en omfattande automatiserad tjänst för identitets- och åtkomsthantering (IAM) som är skräddarsydd för Centrias behov.

Om Centria University of Applied Sciences

Finlands mest internationella universitet i antal:


4200

Studenter med examen

350

Lärare och anställda

23

Procent av studenterna har utländskt härkomst

200

Onlinekurser per år

Elektroniska arbetsytor

Centria är ett av Finlands mest internationella yrkeshögskolor, dit utbytesstudenter från hela världen kommer varje år.

Centria är en av Finlands mest internationella yrkeshögskolor, med utbytesstudenter från hela världen. Genom att integrera Microsoft Identity Manager med AD och Entra ID behöver lärarna inte längre skapa elektroniska arbetsytor för online-undervisning manuellt. Detta görs nu automatiskt och kostnadseffektivt medan skolan får fortsatt kontinuerligt stöd och integrationer från ID Norths medarbetare.

"Samarbetet med ID North har varit smidigt, och de har alltid varit transparenta med systemets möjligheter och begränsningar från början. Jag har uppskattat den öppna och ärliga dialogen som vi har haft. ID North är en strategiskt viktig partner för vår IT-administration."
Jarmo Kauppinen, IT Chef Centria
Våra kontor

Stockholm
Vasagatan 23
111 20 Stockholm

Helsinki
Ilmalantori 4,
00240 Helsinki, Finland

Borås
Nils Jakobsonsgatan 5D
504 30 Borås

Gothenburg
Kobbegårdsvägen 7
436 34 Askim

Postadress

ID North AB
Vasagatan 23
111 20 Stockholm

E-post

Säg 👋🏼
info@id-north.com

Ring oss

Sweden
+468-54520044

Finland
+358 50 517 5778Social media

Ta del av det senaste inom Cybersäkerhet

Gartner® – “Top Trends in Cybersecurity for 2024”. Ladda ner din rapport här för värdefulla kunskaper och insikter!

Läs nu